حس غریب یک مرغ مهاجر (لحظه‌ها)

دیدن پرندگان در حال پرواز رو همیشه دوست داشتم. حالا فکرش رو بکنید اون پرنده، یه مرغ مهاجر باشه و اون لحظه هم لب ساحل.

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

متاسفانه خیلی تو شعر سررشته‌ای ندارم.

اما موقع گرفتن عکس، مصرع سهراب سپهری تو ذهنم تداعی می‌شد که می‌گفت:

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد …

دیدگاه‌تان را بنویسید: