آگوست 29, 2017

برخی انواع بازاریابی (2)

پیش‌نوشت (آنچه گذشت). ‌ ‌داستان از آنجا شروع شد که می‌خواستم درباره بازاریابی ویروسی بنویسم، اما حس کردم شاید گفتن سایر مفاهیم بازاریابی بتواند برای شناخت بهتر بازاریابی ویروسی مفید باشد. فلذا در مطلب قبلی، دو نگرش‌ از مفاهیم بازاریابی (بازاریابی اجازه‌ای و بازاریابی با استفاده از تاثیرگذارها) را با هم بررسی کردیم. در این مطلب، به این موارد خواهیم پرداخت: بازاریابی درونگرا (یا بازاریابی جاذبه‌ای یا Inbound marketing) بازاریابی دهان‌به‌دهان ( WOM marketing یا Word-of-Mouth) بازاریابی همهمه‌ای (Buzz Marketing) ‌ 3- بازاریابی درونگرا احتمالا دیده باشید که متمم در دو درس، بطور مفصل به مفهوم بازاریابی درونگرا پرداخته (اینجا و اینجا). اما […]