می 1, 2017

Ji Lee ؛ مثالی برای کار نکردن خارجی‌ها (حرفهای روزمره)

پیش‌نوشت. احتمالا خبر دارید که امین آرامش عزیز، سری‌ مطالبی به نام کار نکن در وبلاگ خود دارد. ایده‌ی امین در آنجا، همان ایده‌ی معروف است که می‌گوید “شاید به جای اینکه مدام به دنبال رفتن به تعطیلات و فرار از کار کردن باشیم، بهتر باشد کاری را انجام دهیم که خود آن کار برایمان تعطیلات محسوب شود”. از آنجا که من هم به این نظر معتقد و علاقه‌مند بودم، از همان قسمت‌های اول عاشق سری نوشته‌های کار نکن شدم (کل سری را اینجا می‌توانید ببینید : +). دیروز و با اتفاقی که در زیر برایتان تعریف خواهم کرد، به […]