سپتامبر 9, 2023
جلد کتاب دید اقتصادی نشر آریانا قلم

کتاب دید اقتصادی | فراز و نشیب‌های دلار و اقتصاد امریکا

اگر به شما بگویم که ازتان می‌خواهم برایم کاری انجام دهید، و در ازای آن تکه کاغذی درست می‌کنم و به شما می‌دهم، حتما از خنده روده‌بر می‌شوید. اما چه شد که آدم‌ها پول کاغذی دلار را از دولت امریکا قبول کردند؟ حالا امریکا به کنار، تورم، این لغت دوست‌نداشتنی آشنا، واقعا چرا ایجاد می‌شود؟ وضع اقتصاد کشور با ولخرجی سرحال‌تر می‌شود یا با صرفه‌جویی؟ در اینجا، بطور خلاصه تجربه خودم را از خواندن کتاب دید اقتصادی نوشته‌ام. کتابی که می‌توانید انتظار داشته باشید  با خواندنش جواب این سوالات را پیدا کنید. از آنجا که این کتاب بیشتر از سه […]