سپتامبر 30, 2021
لوگو گوگل کرونا

تحلیل دیتا گوگل ترندز درباره کرونا

دیدار اتفاقی یک دوست حدود دو هفته پیش، که بزودی مشخص شد «کرونا مثبت» است، باعث شد به این فکر کنم که «نکند من هم کرونا گرفته‌ام؟» و یکی از اولین کارها،‌ رفتن به سراغ گوگل بود. اما لحظاتی بعد از چند جستجوی اولیه، به این فکر کردم که روند جستجوی بقیه مردم درباره موضوعات کرونایی چطور بوده؟ – ایده نگارش این متن از همین‌جا آمد. کمی که بررسی کردم، فکر کردم می‌توان با سوالی متفاوت به داستان نگاه کرد. اینکه می‌شود از روند جستجوها، به الگو و مفهومی رسید؟ مگر نه اینکه همه دروغ می‌گویند، بجز گوگل؟ (1) پس […]