مارس 27, 2020

تسلیت درگذشت دکتر مسعود حیدری

دکتر حیدری، با مذاکرات تجاری کلان از سال‌های دور و هم تربیت شاگردان بزرگی در این راه، بر روی بهبود کیفیت زندگی ایرانیان تاثیر داشته است. اگرچه در مجموع بیشتر از چند ساعت – آن هم اکثرا بصورت غیرحضوری – پای صحبت و کلاس درس دکتر حیدری ننشسته‌ام، فکر می‌کنم امید و عشق به زندگی و ایران، از مولفه‌های شخصیتی پر رنگ ایشان بوده است. نکته‌ای که شاگردان قدیمی ایشان همگی به آن اشاره دارند (+). شاید همین عشق به ایران بود که باعث شد تا آخرین سالهای زندگی همچنان دغدغه کشورمان را داشته و در صحنه حاضر باشند. درگذشت […]