آگوست 13, 2017

#بامتمم

کم کم داریم به پنج‌شنبه نزدیک می‌شیم و شور و شوق من هم مثل بسیاری از متممی‌ها، هر روز بیشتر از قبل می‌شه. شما که غریبه نیستید. همیشه حسرت می‌خوردم که چرا در آخرین سمینار متممی‌ها نبودم. خوشحالم که این بار فرصت دیدار دوستانم رو خواهم داشت. امیدوارم گردهمایی پنجشنبه برای همه‌مون تا مدت‌ها حس خوب داشته باشه:)